Przydomowe elektrownie słoneczne coraz bardziej popularne w naszym regionie.