Res Energy

Mikroinstalacje

Mikroinstalacje fotowoltaiczne to elektrownie, których moc wytwórcza nie przekracza 50 kW.

Zgodnie z polskim prawem tej wielkości systemy nie wymagają pozwoleń na budowę, koncesji na wytwarzanie prądu, prowadzenia działalności gospodarczej, decyzji środowiskowych a operator sieci elektrycznej przyłącza je na własny koszt na zasadach zgłoszenia.

Warto pamiętać, że właściciel instalacji fotowoltaicznej wytwarza darmowy prąd na własne potrzeby.

Małe i duże instalacje

Małe i duże instalacje fotowoltaiczne – Zgodnie z polskim prawem tej wielkości systemy wymagają z reguły pozwolenia na budowę, prowadzenia działalności gospodarczej, a gdy ich powierzchnia przekracza 1 ha decyzję środowiskową. Inwestor musi także pokryć koszty przyłączenia do sieci oraz uzyskać odpowiednie warunki przyłączeniowe.

RES ENERGY wykonuje kompletne inwestycje „pod klucz”, w tym:

  • Pozyskanie odpowiednich zezwoleń,
  • Wykonanie projektów instalacji,
  • Prac przygotowawczych,
  • Realizacji głównej inwestycji, montażu.

Wśród naszych specjalistów są specjalizujący się w prawie ochrony środowiska i procesie inwestycyjnym prawnicy, doświadczeni projektanci i wysoko wyspecjalizowana ekipa montażowa. Zajmujemy się również pomocą w pozyskaniu środków zewnętrznych (UE, NFOŚ, WFOŚ, środki norweskie) na realizację inwestycji, w tym dotacji i kredytów bankowych.

Zachęcamy do współpracy: szkoły, szpitale oraz przedsiębiorców i samorządy.

Res Energy

JAK TO DZIAŁA

Panele solarne

Zestaw ogniw fotowoltaicznych odpowiedzialnych za przetwarzanie energii słonecznej w prąd stały.

Falownik

Falownik jest niezbędny, aby instalacja mogła współpracować z siecią elektroenergetyczną. Odpowiada za zamianę prądu stałego produkowanego przez ogniwa na prąd zmienny o zsynchronizowanych z siecią parametrach.

Przyłącze do sieci

Pozwala na pobór prądu z zakładu energetycznego oraz odsprzedaż nadwyżek energii produkowanej u siebie.

Liczniki energii wytwarzanej i pobieranej z sieci

Niezbędne dla określenia ilości energii odsprzedawanej do sieci i z niej odbieranej.

KONSTRUKCJA

Res Energy w ramach swojej oferty dostarcza dla swoich klientów system mocowań wolnostojący przeznaczony pod instalacje na gruncie oraz konstrukcje na dach płaski i skośny.

System mocowań wolnostojący na gruncie w zależności od uwarunkowań przeznaczony do montażu paneli pionowo jak i poziomo.
Materiał – stal ocynkowana lub stal nierdzewna.

System mocowań na dach skośny oraz płaski w zależności od uwarunkowań, dedykowany do montażu paneli pionowo bądź poziomo.
Materiał – aluminium.

Dostarczane komponenty posiadają niezbędne certyfikaty związane z jakością oraz wytrzymałością produktów dopuszczające je do obrotu na rynku UE.

KALKULATOR

Sprawdź ile możesz zaoszczędzić.

kalkulator online