Termomodernizacja - Res Energy Olsztyn
Res Energy

Termomodernizacja jet to inwestycja mająca na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz redukcja zużycia energii w danym obiekcie.

Termomodernizacja może polegać na poprawie jednego lub kilku elementów, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych inwestora. Na termomodernizację warto zdecydować się, gdy utrzymanie odpowiednich temperatur w sezonie grzewczym wiąże się z dużymi kosztami, gdy przegrody domu (ściany, dach, podłoga na gruncie) nie spełniają warunków dotyczących współczynnika przenikania ciepła lub w przypadku starej instalacji grzewczej.

Dotacja do 85%

ZAKRES DZIAŁAŃ

Termomodernizacja obejmuje zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i samym budynku oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. Najczęstszą przyczyną utraty ciepła jest jego ucieczka poprzez nieszczelne okna, dach i nieodpowiednio zaizolowane ściany.

Dlatego też termomodernizacja obejmuje wiele elementów:

 • docieplanie ścian zewnętrznych i stropów;
 • wymiana okien;
 • wymiana lub modernizacja systemów grzewczych;
 • ocieplenie stropu nad piwnicą lub ocieplenie podłogi na gruncie.
 • wymiana grzejników;
 • zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji),
 • montaż zaworów termostatycznych,
 • modernizacja wentylacji
 • izolacji odkrytych przewodów centralnego ogrzewania.

W myśl ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2020 r. poz. 22), do przedsięwzięć termomodernizacyjnych zalicza się:

 • ulepszenia na skutek których następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, którą zużywa się do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, o 10 do 25%, w zależności od typu modernizacji i wcześniejszych usprawnień;
 • ulepszenia na skutek których o przynajmniej 25% zostaną zmniejszone roczne straty energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej;
 • zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do obiektu o co najmniej 20% w stosunku rocznym dzięki wykonaniu przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła i likwidację lokalnego źródła ciepła;
 • zamiana konwencjonalnych źródeł energii na odnawialne źródła niekonwencjonalne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

CO ZYSKUJEMY

Podstawowymi efektami przeprowadzonej termomodernizacji są realne oszczędności finansowe dzięki:

 • zmniejszeniu zapotrzebowania budynku na energię cieplną,
 • redukcji zapotrzebowania na energię pochodzącą z paliw,

Kluczowym elementem dobrze wykonanej termomodernizacji jest przeprowadzenie audytu cieplnego.

Wykwalifikowani specjaliści firmy Res Energy szybko i sprawnie przeprowadzą audyt i zaproponują odpowiednie rozwiązania. Dodatkowo mamy doświadczenie w zdobywaniu środków dla klientów indywidualnych i firm  oraz gospodarstw rolnych na finansowanie inwestycji z zakresu termomodernizacji.

KALKULATOR

Sprawdź ile możesz zaoszczędzić.

kalkulator online