Mail
biuro@resenergy.pl
Res Energy

Program ma na celu wszechstronne wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych. Pomoc w postaci dotacji ma sprawić poprawę jakości powietrza i zwiększyć niezależność energetyczną oraz polepszyć efektywność energetyczną gospodarstw rolnych.

Dla kogo

Program skierowany jest wyłącznie do rolników indywidualnych. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Formy dofinansowania

  • dotacja
  • pożyczka
Sprawdź co możesz zyskać

Biorąc udział w Programie, możesz uzyskać dofinansowanie w formie dotacji maksymalnie do 40 % pokrycia kosztów kwalifikowanych, a pożyczka będzie mogła pokryć nawet do 100 % kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł.

Regulamin i szczegóły programu:
http://nfosigw.gov.pl

Res Energy
Res Energy

Res Energy specjalizuje się w obszarze pozyskiwania dofinansowania na realizację inwestycji z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii zaprasza klientów chcących skorzystać z dotacji w ramach programu Agro Energia. Oferujemy Państwo kompleksową usługę związaną z doradztwem w zakresie realizacji inwestycji oraz pozyskania dofinansowania.

Swoim klientom oferujemy:

  • Sporządzenie analizy opłacalności inwestycji;
  • Przygotowanie dokumentów niezbędnych w celu pozyskania dotacji na realizację inwestycji;
  • Przygotowanie specyfikacji technicznych, wyceny i projektu;
  • Przeprowadzenie przez formalności związane z realizacją inwestycji;
  • Pozyskanie finansowania wkładu własnego – nisko oprocentowany kredyt.

KALKULATOR

Sprawdź ile możesz zaoszczędzić.

kalkulator online