Pompa ciepła montaż pompy ciepła - Res Energy Olsztyn
Res Energy

Pompy ciepła, co to ?

Pompa ciepła jest jednym z urządzeń umożliwiających zasilenie domu, obiektu w ciepło oraz w wodę użytkową. Wśród alternatywnych urządzeń takich jak piec na węgiel, piec na pellet, piec elektryczny czy piec gazowy. Pompa ciepła posiada nie podważalną przewagę – jej montaż wraz z instalacją fotowoltaiczną umożliwia zbilansowanie energii potrzebnej na ogrzewanie budynku praktycznie do zera. Żadne inne źródło ciepła oprócz kotła elektrycznego bądź zastosowanie grzałek elektrycznych nie daje takiej możliwości.
Sama pompa ciepła jest ponad 3 krotnie sprawniejszym system wytwarzania energii cieplnej niż kocioł elektryczny, a wynika to z sposobu jej działania.

Jeśli więc rozważasz modernizację lub montaż źródła ciepła w nowym domu. pompa ciepła jest rozwiązaniem wygodnym w użytkowaniu, bezpiecznym i najbardziej ekonomicznym w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną.

Definicja pompy ciepła określa ją jako maszynę wymuszającą przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej temperaturze. Działanie te przebiega niezgodnie z naturalnym kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej min. dzięki sprężarce.
Podstawowym zadaniem pomp ciepła jest ogrzewanie obiektów i wody użytkowej zazwyczaj do temperatury 55 stopni, nie które pompy ciepła mogą realizować takie zadanie nawet do 65 stopni na przykład na potrzeby ogrzania budynku termo modernizowanego. Pompy ciepła może również realizować funkcję chłodzenia pasywnego w okresie letnim. Pompa ciepła zastosowana do ogrzewania pomieszczeń „wypompowuje” ciepło z otoczenia o niskiej temperaturze (z gruntu lub z powietrza panującego na zewnątrz budynku) i po podniesieniu temperatury czynnika roboczego oddaje ciepło do ogrzewanego budynku.

Pompy ciepła można podzielić na:

 • niskotemperaturowe
 • średniotemperaturowe
 • wysokotemperaturowe

Jakie korzyści daje montaż pompy ciepła?

 • Duża oszczędność energii – w porównaniu do użytkowania pieców elektrycznych
 • Niskie koszty eksploatacji i wysoki zwrot inwestycji wykonując montaż pompy ciepła przy jednoczesnym zasilaniu z instalacji fotowoltaicznej.
 • Rozwiązania przyjazne dla środowiska;
 • Bezpieczeństwo, wygoda oraz komfort.

Res Energy zajmuje się:

 • Doborem odpowiedniej pompy ciepła
  (powietrze – powietrze, powietrze – woda, powietrze – gruntowa)
 • Przygotowywaniem projektów sanitarnych
 • Dostawą oraz montażem pomp ciepła

Znając istotę oraz uwarunkowania pracy pomp ciepła, nasi Klienci otrzymają od nas dopasowane urządzenie na miarę potrzeb. Każdy budynek, zastosowane w nim rozwiązania i potrzeby klienta sprawiają że każdy dobór urządzenia powinien być oparty o odpowiednie założeniach.  Znamy się na tym co robimy i odpowiedzialnie podejmujemy decyzję o doborze właściwych urządzeń dla naszych klientów. Decyzja o doborze urządzeń musi wynikać z charakterystyki zapotrzebowania budynku oraz charakterystyki pracy pomp ciepła.
Wpływ na dobór urządzenia ma jego lokalizacja, tzw. określenie strefy klimatycznej, średniorocznej temperatury, szczytowa zapotrzebowanie budynku na ciepło oraz liczba mieszkańców. Z drugiej strony aktualnie zastosowane rozwiązania u klienta determinują budowę systemu grzewczego, np. nie można jednoznacznie określić potrzebę montażu pojemności zbiornika na wodę grzewczą nie znając zładu wodnego instalacji oraz mechanizmu jego pracy.

Profesjonalne podejście

Współpracujemy z najlepszymi markami na świecie. Wybór urządzenia poparty ceną to kosztowny błąd. Na cenę za urządzenia składa się wiele elementów min. takich jak jakość, ale nie tylko. Najważniejszą kwestią jest serwis, dokładnie serwis fabryczny. W branży instalacyjnej można powiedzieć że jest tyle podejść do spraw serwisu ilu jest producentów. Współpracujemy tylko z takimi dostawcami, którzy posiadają własne rozbudowane  struktury serwisowe i nie działają tylko na zewnętrznych podwykonawcach.  Wybierając firmę instalacyjną warto się kierować jej zapleczem, w firmie która posiada własnych pracowników szybciej zostaną podjęte działania serwisowe, niż w jednoosobowej firmie bądź firmie pracującej na podwykonawcach. W pierwszym przypadku po prostu zasoby ludzkie na to nie pozwolą, a w drugim mechanizm korporacyjny. Res Energy jest autoryzowanym i jednym z kluczowych dostawców w województwie Warmińsko-Mazurskim pomp ciepła Viessmann, Vip Partner Nibe Polska oraz Daikin Polska.

Specjaliści Res Energy przygotują w ramach swojej oferty, pomogą przy złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz zbudują Twoją kotłownie . Wszystkich klientów zainteresowanych zakupem Pompy Ciepła prosimy o kontakt.

Dofinansowanie

W ramach aktualnie funkcjonującego dofinansowania „Czyste Powietrze” dla obiektów modernizowanych w których zakres prac dotyczy wymianę źródła ciepła na pompę ciepła w ramach podstawowego dofinansowania można uzyskać 13 500,00 na pompę ciepła powietrze-woda oraz  20 250,00 na pompę gruntową, montując urządzenia o podwyższonej klasie energetycznej. Res Energy dostarcza dla swoich klientów najlepsze rozwiązania, dlatego też zgłaszając się do nas, zaproponujemy Ci urządzenia kwalifikujące się do takiej dotacji.

Na koniec 1 kwartału 2022 r. NFOŚiGW zapowiedział wdrożenie programu „Moje Ciepło” dla nowych, budowanych obiektów jednorodzinnych który zakłada podobne wsparcie na montaż pompy ciepła. Głównym celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego oraz wsparcie energetyki prosumenckiej z zastosowaniem zeroemisyjnych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła. Program ten będzie komplementarny wobec programu „Czyste Powietrze

 

Wykonaj kalkulację pompy ciepła

SOLANKA-WODA

Gruntowe pompy ciepła

Przeznaczone są do zaopatrzenia budynku w c.w.u oraz c.o. Doskonale sprawdzają się zarówno w mniejszych systemach, np. domach jednorodzinnych oraz w obiektach przemysłowych.

Res Energy posiada szeroką gamę produktową w zakresie mocy, oraz producentów z którymi współpracuje, min.  NIBE, Viessmann, Daikin.

 • Gruntowe pompy ciepła przeznaczone są zarówno do nowych budynków jak i termomodernizowaniach
 • Charakteryzują się niskim kosztem eksploatacji i krótkim czasem zwrotu – doskonale sprawdzają się w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną.
 • Długa żywotność i wieloletnia bezawaryjna praca.

Aktualnie na tego typu pompy, klienci indywidualni mogą uzyskać  dofinansowania w Ramach Programu Czyste Powietrze.

POWIETRZE-WODA

Pompy ciepła powietrze woda

Działa na zasadzie odzysku ciepła z powietrza zewnętrznego i stają  najpopularniejszym rozwiązaniem. Przeznaczone są do zaopatrzenia budynku w c.w.u oraz c.o. Można je podzielić na dwa typy: monoblok i split. Doskonale sprawdzają się w mniejszych systemach, np. domach jednorodzinnych.

Res Energy posiada szeroką gamę produktową w zakresie mocy, oraz producentów z którymi współpracuje, min. Buderus, NIBE, Viessmann, Daikin.

 • Pompy Ciepła Powietrze-Woda przeznaczone są zarówno do nowych budynków jak i termomodernizowanych
 • Charakteryzują się niskim kosztem eksploatacji i krótkim czasem zwrotu – doskonale sprawdzają się w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną.
 • Długa żywotnośći i wieloletnia bezawaryjna praca.

Aktualnie na tego typu pompy, klienci indywidualni mogą uzyskać dofinansowania w Ramach Programu Czyste Powietrze.

POWIETRZE-POWIETRZE

Pompy ciepła typu powietrze – powietrze

Przeznaczone są do zaopatrzenia budynku w c.o. Z definicji pełni funkcę chłodząco-grzewczą w zależności od panującej pory roku. Idealne rozwiązanie do nowych niskoenergetycznych budynków. Pompa Ciepła Powietrze-Powietrze to niedrogi sposób zapewnienia ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji ale z koniecznością niezależnego przygotowania c.w.u.

Res Energy posiada szeroką gamę produktową w zakresie mocy, oraz producentów z którymi współpracuje, min. Buderus, NIBE, Viessmann, Daikin..

 • Charakteryzują się niskim kosztem eksploatacji i krótkim czasem zwrotu – doskonale sprawdzają się w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną.
 • Doskonale sprawdza się jako drugie źródło ciepła.
 • Długa żywotnośći i wieloletnia bezawaryjna praca.
 • C.W.U należy przygotować oddzielnie, np. pompa ciepła wyłącznie do c.w.u lub np. bojler wspoamagany instalacją fotowoltaiczną lub układem solarnym

Aktualnie na tego typu pompy, klienci indywidualni mogą uzyskać dofinansowania w Ramach Programu Czyste Powietrze.

Wyślij wiadomość

  Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu obsługi zgłoszenia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
  Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią RODO.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji oraz informacji handlowych od firmy RES ENERGY BURZA GOŁASZEWSKI WARDASZKO SPÓŁKA JAWNA ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn oraz Res Energy BGW Sp.zo.o Sp.k ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn, na mój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204), oraz telefonicznie.

  KALKULATOR

  Sprawdź ile możesz zaoszczędzić.

  kalkulator online