Instalacja fotowoltaiczna instalacja fotowoltaiczna w firmie - Res Energy Olsztyn resenergy.pl
Res Energy

Mikro instalacje

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna jest to elektrownia produkująca energię elektryczną wykorzystująca do tego promieniowanie słoneczne. Dziś oczywiste jest że dzięki niej każdy właściciel uzyskuje duże oszczędności w opłatach za prąd, a stopa zwrotu z zrealizowanej inwestycji sprawia że firmy zauważają korzyści z jej posiadania.

 

Instalacja fotowoltaiczna w firmie 

Chcąc ograniczyć rachunki za prąd i uniezależnić się od cen energii instalacja fotowoltaiczna nie wątpliwie jest doskonałym rozwiązaniem. Szybki wzrost z zainwestowanych pieniędzy, brak awaryjności i niskie koszty serwisu stanowią dodatkową zachętę.  Decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej w  firmie możesz liczyć od pracowników Res Energy na pełne wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Małe instalacje fotowoltaiczne

Małe instalacje fotowoltaiczne

Zgodnie z polskim prawem montaż paneli fotowoltaicznych tej wielkości wymaga z reguły pozwolenia na budowę, prowadzenia działalności gospodarczej, a gdy ich powierzchnia przekracza 1 ha decyzję środowiskową. Inwestor musi także pokryć koszty przyłączenia do sieci oraz uzyskać odpowiednie warunki przyłączeniowe.

RES ENERGY wykonuje kompletne inwestycje „pod klucz”, w tym:

  • Pozyskanie odpowiednich zezwoleń,
  • Wykonanie projektów instalacji,
  • Prac przygotowawczych,
  • Realizacji głównej inwestycji, montażu.

Wśród naszych specjalistów są specjalizujący się w prawie ochrony środowiska i procesie inwestycyjnym prawnicy, doświadczeni projektanci i wysoko wyspecjalizowana ekipa montażowa. Zajmujemy się również pomocą w pozyskaniu środków zewnętrznych (UE, NFOŚ, WFOŚ, środki norweskie) na realizację inwestycji, w tym dotacji i kredytów bankowych.

Zachęcamy do współpracy: klientów indywidualnych, szkoły, szpitale oraz przedsiębiorców i samorządy.

Res Energy
Res Energy

Duże instalacje fotowoltaiczne

Duże instalacje fotowoltaiczne

To elektrownie, których moc wytwórcza mieści się w przedziale 200 kW do 2 MW. Zgodnie z polskim prawem tej wielkości systemy wymagają pozwolenia na budowę, koncesję na wytwarzanie prądu, prowadzenia działalności gospodarczej, a gdy ich powierzchnia przekracza 1 ha decyzję środowiskową. Inwestor musi także pokryć koszty przyłączenia do sieci oraz uzyskać odpowiednie warunki przyłączeniowe.

RES ENERGY wykonuje kompletne inwestycje „pod klucz”, w tym:

  • Audyt obiektu przed inwestycją;
  • Pozyskanie odpowiednich zezwoleń;
  • Wykonanie projektów instalacji;
  • Prac przygotowawczych;
  • Realizacji głównej inwestycji, montażu.

Wśród naszych specjalistów są specjalizujący się w prawie ochrony środowiska i procesie inwestycyjnym prawnicy, doświadczeni projektanci i wysoko wyspecjalizowana ekipa montażowa.

Naszym klientom w ramach usług możemy wykonać analizę opłacalności inwestycji, pomóc przy formalnościach związanych z realizacją inwestycji w tym: ocena oddziaływania na środowisko, opinia RDOŚ, pozwolenie na budowę, warunki przyłączenia do sieci.

JAK TO DZIAŁA

Panele solarne

Zestaw ogniw fotowoltaicznych odpowiedzialnych za przetwarzanie energii słonecznej w prąd stały.

Falownik

Falownik jest niezbędny, aby instalacja mogła współpracować z siecią elektroenergetyczną. Odpowiada za zamianę prądu stałego produkowanego przez ogniwa na prąd zmienny o zsynchronizowanych z siecią parametrach.

Przyłącze do sieci

Pozwala na pobór prądu z zakładu energetycznego oraz odsprzedaż nadwyżek energii produkowanej u siebie.

Liczniki energii wytwarzanej i pobieranej z sieci

Niezbędne dla określenia ilości energii odsprzedawanej do sieci i z niej odbieranej.

KONSTRUKCJA

Res Energy w ramach swojej oferty dostarcza dla swoich klientów system mocowań wolnostojący przeznaczony pod instalacje na gruncie oraz konstrukcje na dach płaski i skośny.

System mocowań wolnostojący na gruncie w zależności od uwarunkowań przeznaczony do montażu paneli pionowo jak i poziomo.
Materiał – stal ocynkowana lub stal nierdzewna.

System mocowań na dach skośny oraz płaski w zależności od uwarunkowań, dedykowany do montażu paneli pionowo bądź poziomo.
Materiał – aluminium.

Dostarczane komponenty posiadają niezbędne certyfikaty związane z jakością oraz wytrzymałością produktów dopuszczające je do obrotu na rynku UE.

KALKULATOR

Sprawdź ile możesz zaoszczędzić.

kalkulator online